Fatih Sultan Mehmet Ölüm Nedeni

Osmanlı Padişlarının Ölüm Nedenleri

Osmanlı padişahlarının kendileri kadar ölüm nedenleri de insanı derinden etkiliyor.

Osmanlı imparatorluğu yüzyıllar boyunca Anadolu ve balkanlara hükmetmiş, Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi farklı dinlere mensup insanları ayırmadan, kültürlerine, inançlarına saygılı bir şekilde, eşi benzeri görülmemiş bir yönetim şekliyle insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu yüce imparatorluğun başına da iyi eğitimli, ileri görüşlü, zeki ve kudretli hükümdarlar gelmiştir.

Osmanlı imparatorluğunun haremi, yüzlerce, binlerce dedikoduya, kaosa ev sahipliği etmiş ilginç bir yer. Osmanlı padişahlarının ölüm şekilleri de, kafamızda yarattığımız o yüce ve yenilmez figürleri ele aldığımızda çok ilginç gelebilecek şeyler taşıyor. Lafı fazla uzatmadan hemen Osmanlı padişahlarının ilginç ölüm şekillerini hazırladığımız bu zengin listemize başlayalım.

Sultan 1. Murat Ölüm Nedeni
Sultan 1. Murat Ölüm Nedeni

I.Murat

I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar, Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun’dur.

Sultan 1. Murat, Kosova savaşının galibiyetle neticelenmesiyle savaş meydanında gezerken Sırp hükümdarının damadı Miloş, Sultan Murat’a, önemli bilgiler vererek Osmanlı’ya boyun eğeceğini söyleyerek konuşmak ister. Tam Sultan Murat’a yaklaştığında ise göğsünde sakladığı hançeri Sultan Murat’ın kalbine saplayarak şehit eder.

Yıldırım Bayezid Ölüm Nedeni
Yıldırım Bayezid Ölüm Nedeni

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid, Ankara muharebesi sırasında düşmana esir düştükten sonra hem Osmanlı padişahı olarak kendisine yapılan bu hakareti hem de Osmanlı imparatorluğuna karşı kendisinin kullanılmasını gururuna yediremeyerek yüzüğünde bulundurduğu zehri içerek intihar eder. Osmanlı padişahları, veziri azamlar gibi büyük devlet adamlarının bu tür durumlarda işkence, esir düşme gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak yüzüklerinin içinde kendilerini öldürecek kadar zehir taşıdığı biliniyor.

Sultan Mehmet Çelebi Ölüm Nedeni
Sultan Mehmet Çelebi Ölüm Nedeni

Sultan Mehmet Çelebi

Sultan Mehmet Çelebi, Edirne’de gittiği bir av sırasında at sırtında felç oldu. Durumu gittikçe kötüye giden Mehmet Çelebi, vezirlerini yanına çağırarak “Tez oğlum Murat’i getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin.” diyerek eğer ölürse bunun halktan bir süreliğine saklanmasını emretti. Padişah Mehmet Çelebi öldükten tam 42 gün sonra saraya ulaşabilen oğlu Şehzade Murat saraya girinceye kadar Mehmet Çelebinin ölümü gizlendi.

Bu 42 günlük sürede durumdan şüpheye düşen askerlerin ayaklanmalarını önlemek amacıyla vezirler tarafından merhum Mehmet Çelebinin ölü bedeni mumyalandı, giydirilip askeri geçitte kullanıldı. Bununla birlikte Mehmet Çelebinin mumyalanmış bedeninin cam kenarına oturtulup kolları hareket ettirilerek halkın, padişahlarının yaşadığına inanmaları sağlandı. Sultan Murat’ın tahta geçmesiyle birlikte Mehmet Çelebinin bedeni Bursaya götürülerek Yeşil Türbeye defnedildi.

Oku:   Beyaz Şarap Çeşitleri
Sultan 2. Murat Ölüm Nedeni
Sultan 2. Murat Ölüm Nedeni

Sultan 2. Murat

Sultan 2. Murat ise son günlerinde çok şiddetli bir baş ağrısına tutuldu. Sultan Murat’ın, şiddetli baş ağrısı yüzünden inlemelerinin tüm saray tarafından duyulduğu, 2. Murat’ın tam 3 gün süren acı dolu baş ağrılarının sonucunda acı içinde öldüğü biliniyor.

Fatih Sultan Mehmet Ölüm Nedeni
Fatih Sultan Mehmet Ölüm Nedeni

Fatih Sultan Mehmet

Bir çağı kapatıp başka bir çağı başlatan, yüz yıllar boyunca alınamaz denilen Konstantinapol’ü fetheden yüce hükümdar, Memlük devleti üzerine çıktığı sefer sırasında kesinleşmemiş bir sebepten ötürü öldü. Ölümüyle ilgili pek çok farklı düşünce hakim olsa da Fatih’in ahçısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü kanısı hakim. Yine de Türk tarih kurumunun kendi sitesinde yayınladığı bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet’in ilerleyen yaşlarına doğru fazla deniz ürünü tüketerek kilo aldığı ve bundan kaynaklı olarak ut hastalığına yakalandığı, çıktığı seferin 7. Gününde bu hastalık sebebiyle öldüğü söyleniyor.

Fatih Sultan Mehmet’in de ölümü seferde gerçekleştiği için, seferin aksamaması, askerin ayaklanmaması adına ölümü 11 gün boyunca saklandı. Bu kadar süre gömülmediği için ölü bedeninin kokmasıyla birlikte İshak paşa ve kethüdası Kasım, cesedin içini temizlemiş ve koku giderildikten sonra cenaze töreni düzenlenmiştir.

2. Bayezıd Ölüm Nedeni
2. Bayezıd Ölüm Nedeni

2. Bayezid

2. Bayezid, oğlu şehzade Selim tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Osmanlı imparatorluğunda oğlu tarafından öldürülen tek padişah olan 2. Bayezid’in öldürülmesi üzerine tahta Selim çıkmıştır. Sultan Selim’in, bu konularda fazla kaygı duyduğu biliniyor. Öyle ki oğlu şehzade Süleyman’ı çok sevdiği halde kendisini öldürüp yerine geçeceğini düşündüğünden bir zehirli kaftan göndererek öldürmeye çalışmıştır. Zehirli kaftanı şehzade Süleyman giymek üzereyken annesinin şüphelenmesi üzerine kaftan, getiren kişiye giydirilir ve kaftanı giymesiyle birlikte Sultan Selim’in adamı can çekişerek oracıkta ölür.

Yavuz Sultan Selim Ölüm Nedeni

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim, yalnızca 8 yıl tahtta kalmış ve Osmanlı imparatorluğunda görülmemiş hızda hazineyi doldurmuştu. 8 yıl gibi kısa sürede yaptığı bunca başarıdan sonra sırtında çıkan ve “aslan pençesi” adını verdikleri bir çıban nedeniyle ölmüştür.

Kanuni Sultan Süleyman Ölüm Nedeni
Kanuni Sultan Süleyman Ölüm Nedeni

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman, en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olarak biliniyor. Yaşının ilerlemesiyle birlikte taht korkusu giderek artmış, oğlu şehzade Mustafa’nın kendisini öldürüp tahtına geçeceğinden korkmuş ve herkes tarafından sevilen şehzade Mustafa’yı boğdurarak idam etmiştir. Tam 46 yıl padişahlık yapmış ve 13 sefere çıkmış, zamanında Osmanlı’nın refah düzeyi en yüksek dönemlerini yaşatmış olan Muhteşem Süleyman, Zigetvar kuşatmasının son günlerinde beyin kanamasından ölmüştür. Ölümü, moral bozukluğuna yol açıp seferi aksatmaması için vezirleri tarafından bir süre gizlenmiş fakat cesedinin kokmasıyla birlikte iç organları çıkartılarak Macaristan’da bir türbe inşa edilerek gömülmüştür. Zamanla Macaristan’daki bu türbenin yeri unutulmuş ve günümüzde dahi Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömülü olduğu bu türbenin yeri bilinmiyor.

Oku:   Akneyi Diyetle Tedavi Etmek Mümkün Mü?

Bedeni ise İstanbul’a getirilerek Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye camiine defnedilmiştir.

2. Selim Ölüm Nedeni

2. Selim

Kanuninin oğlu olan 2. Selim, şaraba ve kadınlara düşkünlüğü ile bilinen bir padişahtı. Anlatılana göre 2. Selim, içkili olduğu bir gece hamamda kızlardan birinin peşinden koşarken ayağının kayıp düşmesi sonucunda göğsünde meydana gelen kanamayla öldüğü söylenir fakat bu hikayenin padişahları kötülemek amacıyla uydurulduğu ve gerçeği yansıtmadığı biliniyor.

Asıl ölüm nedeninin hamamda ayağının kayıp düşmesi olduğu bilinse de o sırada içkili olduğu, bir kızın peşinden koştuğu uydurma bir hikaye olarak biliniyor.

3. Murat

Döneminde cariyeleriyle ilişkisi sıklıkla tartışma konusu olan 3. Murat’ın 100’den fazla çocuğu olduğu biliniyor. Yine bu sebepten olduğuna inanılan prostat kanserinden ölmüştür. 3. Murat’ın döneminde mesane hastalığı olarak adlandırılan prostat kanseri, kayıtlara bu şekilde geçirilmiş.

1.Mustafa

Deli padişah olarak da bilinen 1. Mustafa, Kösem sultanın da desteği ile birlikte tahta getirilmiştir. Sultan Mustafa’nın annesi, 1. Mustafa’nın öldürülmesinden korkması nedeniyle sonrasında Kösem Sultanın evlatlarını öldürmeye çalışmış ve bu nedenle 1. Mustafa, Kösem sultanın askerlerden yardım almasıyla birlikte zorla tahttan indirilmişti. 2 kez tahta çıkıp indirilen 1. Mustafa, ömrünün büyük bir kısmını kapalı bir odada hapis hayatı sürerek tamamlamış ve ömrünü, sara nöbeti geçirerek sonlandırmıştır.

Genç Osman

Çok genç yaşında tahta geçen 2. Osman, yeniçerilerinin kendisinden çok kardeşi şehzade Mehmeti desteklemeleri nedeniyle yeni çeri ocağına kin tutmuş ve yeniçeri ocağını kapatmayı denemiştir. Yeniçeri ocağına kardeşi şehzade Mehmet’i öldürmeyeceği sözünü verdikten birkaç gün sonra şehzade Mehmet’i öldürtür.  Bunun üzerine yeni çeriler tarafından tahttan indirilip hapis edilip çeşitli işkencelerin ardından dönemin sadrazamı tarafından boğularak öldürülmüştür.

Genç Osman’ın hapis edildiği süreçte işkence olarak tecavüze uğradığı da söylentiler arasındadır. Bir padişahın bile ne hallere düşeceğinin göstergesi olarak peşinden gelen tüm padişahlara adeta bir ders olmuş, padişahların yeni çerilerden nefret etmesine sebep olmuştur. İlerleyen dönemlerde ise yeni çeri ocağı bu tür eylemlerine devam edeceği düşüncesi ile kapatılmıştır.

Oku:   Barmen ne demek Barmen Ne İş Yapar?

Sultan İbrahim

Sultan İbrahim daha küçük bir şehzadeyken başlayan stresli şehzadelik hayatı boyunca kardeşlerinin babaları, abileri tarafından öldürülmelerine defalarca şahit olmuştur. Sultan İbrahim, sürekli olarak abisi tarafından öldürüleceğine inanarak büyümüş ve zamanla bu yaşadığı stres psikolojik sorun haline gelmiştir. Akli dengesini yitiren şehzade İbrahim, kardeşlerinin tümünün ölmesi nedeniyle zorunlu olarak tahta çıkartılmıştır. Aldığı yanlış kararlar, davranışlarındaki bozukluğun halk ve askerlerin ayaklanmasına neden olacağı düşüncesiyle tahttan indirilmiştir.

Tekrar tahta çıkmak isteyen şehzade İbrahim, başta annesi Kösem sultan olmak üzere devlet büyüklerince mecburi olarak idam ettirilmiştir.

Sultan 3. Ahmet

Tatlılara düşkünlüğü ile bilinen 3. Ahmet, şeker hastalığına yakalanmış ve vücudunda şeker hastalığından kaynaklanan tuhaf yaralar ortaya çıkmıştı. Ömrünü çok fazla sürdüremeyen 3. Ahmet, şeker hastalığından öldü.

Sultan Abdülhamit

Sultan Abdülhamit, Anapa kalesinin Rusların eline geçtiği haberini aldığında derin üzüntü ve strese düştü. Bu stres beyin kanamasına yol açarak 1. Abdülhamitin, üzüntü ve kahır içinde ölmesine neden oldu.

Sultan Mahmut

Sultan Mahmut, Dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan’ın köşkünde Veba hastalığına yakalanmış ve Kanuni Sultan Süleymanın şu sözlerini söyleyerek vefat etmiştir.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. 

Sultan Abdulaziz

Sultan Abdulaziz, tahttan indirildikten yalnızca birkaç gün sonra odasında bilekleri kesilmiş halde bulundu. Bazı insanlar bunun bir suikast olduğunu düşünse de genel kanı bir intihar olduğu yönünde

2.Abdulhamit

Sultan 2. Abdulhamit, beylerbeyi sarayında yakalandığı zaturenin ilerlemesi sonucunda 1918 yılında veremden öldü.

Sultan 3. Mustafa

Osmanlı imparatorluğunun gerileme dönemini asıl başlatan Rus savaşında üzüntüden hastalanmış ve vefat etmiştir.

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin


Son Osmanlı Padişahı olan Vahdettin, saltanatın kaldırılması ardından bir süre hayatına yurtdışında devam etmiş ve 1926 yılında kalp krizinden ölmüştür.

osmanlı padişahları, osmanlı padişahları ölüm nedenleri, padişahların ölüm nedenleri, padişahların ölüm sebepleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir